FANDOM


יולי [שירן סנדל] עשתה דברים שלא היתה צריכה לעשות. היא שחקה ברגשות של דורי [דניאל גד] ורימתה את אחותה רונה [מור פולונהר] לאחר דברים אלו היא מצטערת על מה שהיא עשתה ומודה לדורי רונה ואדם [בן אדם] ודורי חוזר להיות עם רונה. ויולי שמה את השקרים מאחוריה,למרות שכואב לדורי. בת זוגו של ליעם אמם של שירה ושון בן בסט אשתו של ליעם וחברה טובה של דני אבל עכשיו בעונה החדשה היא השתנתה ונהייתה הדמות הכי טובה במחנה :)