FANDOM


יונתן

יונתן מיטראני.

יונתן מיטראני מגולם ע"י תובל שפיר. בן זוגה של דני.

הופעתו בעונה הראשונה

יונתן מגיע למחנה גאליס יחד עם ליעם ובת זוגתו- דני ע"י התורם האלמוני. דני מוכשת ע"י נחש, ויונתן נשאר לבדו פתוח למערכת חדשה עם נינה שרוקמת צעד אחר צעד. יונתן לא יודע את האמת ומחפש אחר לוחות הגורל עם נינה, בידיעה שהם יעזרו לו לגלות את עברו. בהמשך דני רואה את יונתן ונינה יחד וזה שובר את ליבה והאמת מתגלה ליונתן על - ידי ליעם. יונתן נשאר ביחד עם נינה בזמן שדני מתחברת לתום שקנה את המחנה- וזה כמובן שובר אותו מקנאה. בסוף הסדרה מתגלה כי ארי - מנהלת המחנה הוא אביו הביולוגי ונינה היא אחותו החורגת, יונתן ודני משלימים.

הופעתו בעונה השנייה

יונתן מגלה על העיר האבודה - "גאליסיה" ומגלה שרק הוא יכול להציל את העיר ואנשיה משלטונה של של זארדה ולהחזיר לחיים את כל האנשים שזארדה הקפיאה. בשביל לא לאבד את שלטונה על העיר שולחת זארדה את בנה אדוארד לסכל את סיכויו של יונתן להגיע אל העיר האבודה. עם הזמן אדוארד מתאהב בדני והופך לבן זוגה עד שהיא מגלה שהוא בעצם הנסיך אדוארד, ונפרדת ממנו. בסוף העונה השנייה מגלה יונתן את אמו קפואה בגאליסיה ומחליט לעשות הכל על מנת להציל אותה ולהחזיר אותה ואת שאר התושבים לחיים.